Kurzy motorových pil

Kurzy motorových pil
Kurz pro obsluhovatele motorových pil a křovinořezů
Kurz je určen pro pracovníky, kteří při své práci používají motorovou pilu, křovinořez či jiné nářadí se spalovacím motorem či elektromotorem.
Jedná se o základní kurz s hodinovou dotací 40 hodin.
Studium je rozděleno na teoretickou část. Určitý počet hodin nahrazen samostudiem.
Praktická část je rozdělena na praktický výcvik s pilou a křovinořezem a jejich praktickou údržbu a běžné opravy.

Pila a křovinořez Prezenční/distanční praxe
Zahájení a organizace kurzu 1
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 4
Ekologie 1
Technologie 4
První pomoc při úrazech 1
Strojní teorie 3 2
Kontrola a údržba 2 2
Praktický výcvik 20
Celkem 16 24

DSC_8467DSC_8457

Obsluha motorových pil a křovinořezů  Ceník

dotace 40 hodin, cena se snižuje pokud s sebou přivedete kamaráda
počet uchazečů cena za uchazeče
1 uchazeč 6 000,- Kč
 2 uchazeči 5 500,- Kč
 3 uchazeči 5 000,- Kč
 4 uchazeči 4 800,- Kč
 5 uchazečů 4 500,- Kč
 6 a více uchazečů 4 200,- Kč