Křovinořez

Kurz křovinořezů

Kurzy křovinořezů
Kurz pro obsluhovatele křovinořezů
Kurz je určen pro pracovníky, kteří při své práci používají křovinořez se spalovacím motorem či elektromotorem.
Jedná se o základní kurz s hodinovou dotací 25 hodin.
Studium je rozděleno na teoretickou část. Určitý počet hodin nahrazen samostudiem.
Praktická část je rozdělena na praktický výcvik s křovinořezem a jeho praktickou údržbu a běžné opravy.

Křovinořez Prezenční/distanční Praxe
Zahájení a organizace kurzu 1
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2/1
Ekologie 1
Technologie 1/1
První pomoc při úrazech 1
Strojní teorie 1
Kontrola a údržba 1/1 1
Praktický výcvik 14
Celkem 8/3 15

k-ovino-ez-akce k-ovino-.klasik