Dřevorubecký kurz

Dřevorubecký kurz

Tento rekvalifikační kurz je určen pro pracovníky, kteří pracují v lesních porostech při těžební činnosti.
Jedná se o základní kurz s hodinovou dotací 80 hodin.
Studium je rozděleno na teoretickou část. Určitý počet hodin nahrazen samostudiem.
Praktická část je rozdělena na praktický výcvik s pilou na trenažéru, při těžbě dřeva a její praktickou údržbu a běžné opravy.

Dřevorubec teorie praxe
Zahájení a organizace kurzu 1
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 4
Lesní hospodářství 2
Sortimentace 2
Ekologie 2
Strojní teorie 3 3
Kontrola a údržba 2 2
Příčné řezy, trenažer 1 1
Probírky do 40 let 1 4
Technologie, těžba dřeva a zpracování 7 30
Kalamitní těžby a rizikové kácení 4 10
První pomoc při úrazech 1
Celkem 30 50

 

DSC_8583

DSC_8612