Křovinořez

Kurz křovinořezů

Kurzy křovinořezů
Kurz pro obsluhovatele křovinořezů
Kurz je určen pro pracovníky, kteří při své práci používají křovinořez se spalovacím motorem či elektromotorem.
Jedná se o základní kurz s hodinovou dotací 25 hodin.
Studium je rozděleno na teoretickou část.
Praktická část je rozdělena na praktický výcvik s křovinořezem a jeho praktickou údržbu a běžné opravy.

Křovinořez Prezenční Praxe
Zahájení a organizace kurzu 1
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 3
Ekologie 1
Technologie 2
První pomoc při úrazech 1
Strojní teorie 1
Kontrola a údržba 2 1
Praktický výcvik 14
Celkem 11 15

k-ovino-ez-akce k-ovino-.klasik