Revize strojů

Proč dělat pravidelné revize strojů?

 Toto je dost opomíjená povinnost zaměstnavatelů a bývá finančně postihována!!!

Co říká zákoník práce

Zákonnou povinností každého zaměstnvatele je provádět

pravidelné revize strojů a přístrojů používaných zaměstnanci.Obrázek1

Zákon č 309/2006 sb. §4: Požadavky na výrobní a pracovní

prostředky a zařízení. odst. 1) písm. c) stroje, technické zařízení

, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně

a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Buďte připraveni na možné právní tahanice

Pravidelnými revizemi strojů zamezíte soudní napadnutelnosti za zanedbání povinností zaměstnavatele v případě úrazu zaměstnance.

Představte si, jak právník říká zraněnému zaměstnanci, že může vysoudit statisíce. Málokdy takový zaměstnanec odolá příležitosti.

Pojišťovny také rády dělají potíže s likvidací pojistných událostí v případě zranění zaměstnance a poškození majetku.

Pravidelné revizní kontroly

1. prodlužují životnost a snižují celkové náklady na strojový park
2. zabraňují nevratnému poškozování strojů
3. efektivně ochrání před hladovými právníky
4. pomohou snazší likvidaci pojistných událostí

Příklady strojů pro pravidelné revize

  • motorové řetězové pily
  • travní křovinořezy a vyžínače
  • travní pojezdové sekačky a mulčovače
  • travní malotraktory s dvoutaktním a čtyřtaktním motorem
  • ridery
  • rozbrušovací pily
  • sněhové frézy a prohrnovače se spalovacím motorem

Co můžete od revize očekávat?

Jednoznačně stroj v naprosto perfektním provozně-technickém stavu – bezpečnost, provozuschopnost a pohotovost. Obdržíte revizní protokoly ke každému stroji. Díky těmto protokolům budete mít jistotu, že jste jako zaměstnavatelé učinili vše pro bezpečnost zaměstnanců.

Jak často revize provádět?

Například při práci s motorovou pilou je riziko úrazu výrazně vyšší než při sečení trávy. Vhodné intervaly k revizím (obvykle po 500 hodinách provozu) zjistíte ze záznamů o provozu stroje.

Pokud jste dosud tyto záznamy nevedli a nevíte, kolik hodin má stroj odpracováno, nic se neděje. Při prohlídce stanovím přibližný počet hodin a pomohu Vám zavést provozní deníky. Tím získáte přehled o provozu strojů, budete mít pod kontrolou veškeré odstávky stroje, servisní úkony na strojích a počty hodin provozu. Určit další termín revize pak bude snadné.

Nemusíte se obávat zvýšené administrativy, je možné provádět revize preventivně před každou sezónou. Je nepravděpodobné, že by byl stroj přetížen během jedné sezóny.

Kdo může revize provádět?

Jedině pravidelně proškolované a autorizované servisní středisko nebo instruktor obsluha motorových pil. Technicky zaměřený zaměstnanec, údržbář nebo třeba automechanik nestačí. Pro případ kontroly z Oblastního Inspektorátu práce či jiných institucí ode mne získáte kopii osvědčení ke každé revizní sadě o pravidelném odborném školení revizního technika.